Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/rozkvet-zbor.sk/www/scripts/session.php on line 4
Miešaný spevokol prievidzských učiteľov - Rozkvet - Aktuality
 

Aktuality


Koncert 9. 6.2024, RKC Prievidza

 

Koncert 15. 12. 2023

Pozývame vás na Adventný koncert!

 

 

Kostol Najsv. Trojice a Kostol sv. Bartolomeja v Prievidzi

V spolupráci s mestom Prievidza a Rímskokatolíckym farským úradom v Prievidzi pripravujeme spolu so Symfonickým orchestrom Základnej umeleckej školy v Prievidzi vystúpenie na slávnostnej omši 25. decembra 2023 v piaristickom kostole v Prievidzi a slávnostnej omši 6. januára 2024 v Kostole sv. Bartolomeja v Prievidzi (farský kostol).

 

Koncert 15. decembra 2023

Spevácky zbor Rozkvet a Hornonitrianske kultúrne stredisko Prievidza vás pozývajú na adventný koncert 15. decembra 2023 o 18:00, na ktorom vystúpi aj Komorný orchester Základnej umeleckej školy v Prievidzi.

Krajská postupová prehliadka speváckych zborov Viva il canto sa konala 28. augusta 2023 v Jasenici. Spevácky zbor Rozkvet porotu predviedol výborný výkon a priamo postúpil na celoštátnu prehliadku 14. – 15. októbra 2023 v Spišskej Novej Vsi, na ktorej potvrdil svoje kvality a získal zlaté pásmo a cenu mesta Spišská Nové Ves za dramaturgiu repertoáru.

 

Mesto Prievidza podporilo SZ Rozkvet

Mesto Prievidza podporilo aktivity speváckeho zboru Rozkvet sumou 2 500 €, z ktorej sme realizovali úhradu nákladov jubilejného koncertu speváckeho zboru Rozkvet - 55 rokov vzniku zboru. Dakujeme vedeniu mesta za podporu aktivít speváckeho zboru v roku 2023.

 

Rozkvet 55 - koncert 13. 5. 2023

55. jubileum vzniku oslávil spevácky zbor Rozkvet  koncertom, na ktorom predviedol skladby zo svojho nového repertoáru. 13.  mája 2023 sa stretli aktuálni i bývalí speváci, aby zase po rokoch zaspomínali na vznik a prvé roky práce zboru, úspechy na domácich aj mimoslovenských pódiách, spoluprácu s výnamnými zástupcami slovenského hudobného sveta. V programe koncertu boli zaradené skladby, ktoré zbor naspieval v posledných rokoch. Hostia koncertu – trio Adventure Strings – pobavil krátkym koncertom a sprevádzal vystúpenie speváckeho zboru v niektorých skladbách. Milou spomienkou na predchádzajúce roky v radoch Rozkvetu boli dve spolu zapievané piesne na záver koncertu, s dirigentským zapojením bývalého  dirigenta Rozkvetu Vladimíra Bálinta.  Radi sme prijali slová našich spevckych kolegov, partnerov, spolupracujúcich  organizácií, ktoré zazneli na záver vystúpenia. Potom nastali vzájomné stretnutia, rozhovory, spomienky blízke i vzdialené. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Workshop 2023

Workshop pre dirigentov a zborových spevákov sa  konal v Prievidzi 2. – 4. júna 2023. Priestory Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi sa naplnili hudbou, spevom aj vzájomnými diskusiami. Pracovalo sa intenzívne v troch ateliéroch pod vedením hostí - úspešných dirigentov speváckych zborov. Výsledky práce speváci predviedli divákom na finálnom koncerte, na ktorom vystúpil Spevácky zbor mesta Senica. Prievidzské zborové dielne pripravili Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi a Spevácky zbor Rozkvet. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

 

Kostol sv. Bartolomeja, 6. 1. 2023

Nový rok oslávil spevácky zbor Rozkvet spolu so zástupcami mesta Prievidza na slávnostnej omši 6. januára 2023 vo Farskom kostole sv. Bartolomeja v Prievidzi. Zaznela na nej Missa pastoralis J. Zruneka v podaní SZ Rozkvet a orchestra ZUŠ L. Stanceka v Prievidzi.

 

Spievanie na trhoch v Prievidzi

Atmosféru na adventných trhoch na Námestí slobody v Prievidzi doplnili aj v tomto roku piesne v podaní speváckeho zboru Rozkvet, ktorými sme návštevníkom trhov spríjemnili predpoludnie v nedelu 18. decembra 2022.

 

Koncert SZ Rozkvet

Adventný koncert speváckeho zboru Rozkvet sme po troch rokoch pripravili v spolupráci s RKC v Prievidzi. Vo štvrtok 15. decembra 2022 sme pre našich priaznivcov zostavili program z adventných piesní a kolied, ale aj úprav slovenských piesní a spirituálov. Po koncerte sme sa s stretli pri pohári vína a malom pohostení, na krátke i dlhšie rozhovory, spomienky aj plány do budúcnosti.

 

Mesto Prievidza podporilo aktivity zboru Rozkvet

Vedenie mesta Prievidza podporuje umelecké aktivity speváckeho zboru Rozkvet aj príspevkom z mesta vo výške 750 €, ktorý bol speváckemu zboru schválený za vystúpenia na slávnostných omšiach v Prievidzi roku 2022. Dakujeme vedeniu mesta Prievidza za podporu a poskytnutie príspevku na vystúpenia SZ Rozkvet. 

 

Slávnostná bohoslužba v kostole piaristov, 25. 12. 2019

Slávnostná vianočná bohoslužba v Kostole Najsv. Trojice (kostol piaristov) bola tradične spojená s účinkovaním speváckeho zboru Rozkver a orchestra ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi.

 

Vianočné spievanie na Námestí slobody, 22. 12. 2019

Návštevníkom vianočných trhov na Námestí slobody v Prievidzi sme poslednú adventnú nedeľu spríjemnili v dopoludňajších hodinách nielen vianočnými skladbami.

 

Adventný koncert, 20. 12. 2019

Tradičný adventný koncert speváckeho zboru Rozkvet sa konal v piatok 20. decembra 2019 v ArtPointe v Prievidzi. Spoločne s poslucháčmi a návštevníkmi koncertu sme si pripomenuli úspešné vystúpenia a aktivity v roku 2019. V programe zazneli skladby zo súťaže Voce magna v Žiline, novinky v repertoári pochádzajúce z Prievidzských zborových dielní a nechýbali ani vianočné skladby.

 

Mesto Prievidza podporilo SZ Rozkvet

Medzi pravidelné aktivity SZ Rozkvet patrí aj účinkovanie na slávnostných svätých omšiach v piaristickom Kostole Najsv. Trojice a v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Prievidzi, na ktorých spevom prispieva k slávnostnej atmosfére počas sviatku Zjavenia Pána - Troch Kráľov, Narodenia Pána a omše počas Dňa baníkov. Tieto výnimočné chvíle sú sprostredkované veriacim i občanom Prievidze aj vďaka podpore, ktorú speváckemu zboru poskytlo mesto Prievidza. Dotácia vo výške 1500 € z rozpočtu mesta Prievidza na rok 2019 bola určená na umelecké a organizačné zabezpečenie týchto vystúpení. Ďakujeme poslancom a primátorke mesta Prievidza za pochopenie a podporu činnosti SZ Rozkvet.

 

Voce magna, 12. 10. 2019, Žilina

Spevácky zbor Rozkvet sa zúčastnil na II. ročníku Medzinárodného festivalu a súťaži zborového umenia v Žiline Voce magna. Súťažne sa predstavili v sobotu 12. októbra 2019 v kategórii dospelných miešaných zborov. Za prezentáciu skladieb sme získali strieborné pásmo a cenu primátora mesta Žilina pre najlepší slovenský spevácky zbor.

 

Prievidzské zborové dielne, 5. - 6. 9. 2019

Prvý októbrový víkend bol v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi plný spevu počas workshopu Prievidzské zborové dielne. Osem desiatok spevákov sa počas dvoch dní intenzívne venovalo nácviku niekoľkých skladieb v tvorivých dielňach zameraných predovšetkým na moderné trendy v zborovom speve. Dirigentami ateliérov boli Monika Bažíková, Pavol Bažík, Ján Glos. Na záverečnom koncerte vystúpil ako hosť spevácky zbor Tristianus z Trstenej pod vedením Pavla Bažíka, spevácky zbor Rozkvet z Prievidze a nacvičené skladby spoločne predviedli všetci účastníci tvorivých dielní. Podujatie finančne podporil Fond na podporu umenia.

 

Banícka omša, 8. 9. 2019

Banícke tradície opäť ožili v Prievidzi na tradičných Baníckych dňoch, v rámci ktorých vystúpil SZ Rozkvet na slávnostnej omši v piaristickom kostole Najsv. Trojice v nedeľu 8. septembra 2019 spolu s orchestrom pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi.